Menu

Produkcija izložbi

Nama najzanimljiviji, a ponekad i najzahtevniji zadaci su iz oblasti produkcije umetničkih i drugih izložbi. Neočekivani zahtevi su nam izazov i pomažu nam da razbiju ponekad jednolične zahteve komercijalnog tržišta. Učestvavli smo kao izvođači radova na izložbama u Srbiji, Sloveniji i Austriji.

Iz našeg portfolija: