Menu

Extreme Intimo

Klijent: Extreme Intimo, Studio Autori
Mesto: Beograd, Beč
Godina: 2021.

Prema dizajnu arhitektonskog studija Autori Proto radionica je za potrebe opremanja radnji tekstilne kompanije Extreme Intimo izradila unikatan luster od plekisglasa i LED neona i par light boxova.