Menu

Godišnja izložba studenata FMK Digitalne umetnosti

Klijent: FMK Digitalne umetnosti
Mesto: Beograd
Godina: 2017. i 2018.

Godišnja izložba studenata departmana Digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije, Singidunum univerzitet. Proto sarađuje sa timom organizacije izložbe u izradi elemenata korišćenih na izložbi.

Fotografije: Viktorija Jovanović