Menu

Ne mogu da budem ono što ti treba – izložba Maja Đorđević i Andrea Dramićanin

Klijent:  Maja Đorđević i Andrea Dramićanin
Mesto: Beograd
Godina: 2017.

Izrada elemenata za izložbu “Ne mogu da budem ono što ti treba” – Maja Đorđević i Andrea Dramićanin postavljenu u Navigator Art Galeriji u saradnji sa Quadrium reklame.

Fotografije: Nemanja Knežević za Before After