Menu

Izložba Marine Abramović – Čistač

Klijent: MSUB/MOCAB
Mesto: Beograd
Godina: 2019.

Proto radionica radila je na izradi svih elemenata postavke izložbe Marine Abramović – Čistač u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu.