Menu

Izložba Milice Simonović

Klijent: Milica Simonović
Mesto: Beograd
Godina: 2021.

Proto radionica radila je na izradi elemenata za postavku izložbe Milice Simonović “Između nas”. U te elemente spadaju light boxovi od univera i pleksiglasa i zid od pleksiglasa.