Menu

Muzej savremene umetnosti u Beogradu

Klijent:  Muzej savremene umetnosti u Beogradu
Mesto: Beograd
Godina: 2017.

Izrada legendi i ostalih elemenata za obeležavanje delova prostora renoviranog Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.

Fotografije: Neda Mojsilović