Menu

Nova Iskra coworking space u Zemunu

Klijent:  Nova Iskra
Mesto: Beograd
Godina: 2018.

Izrada različitih predmeta za obeležavanje novog prostora coworking prostora Nove Iskre u Zemunu.