Menu

Naše nove komšije

Klijent: Blockfrei
Mesto: Beograd, Beč
Godina: 2015.

Izložba »Naše nove komšije/« je rezultat fotografskih i video radionica održanih u maju i junu 2015. godine sa migrantima u Subotici, Beogradu i Beču.
Autori izložbe su fotografski kolektiv Belgrade Raw i organizacija koja deluje na polju kulture iz Beča – Blockfrei. Proto tim učestvovao je u projektu izradom kompletne scenografije za prikaz izložbe.