Menu

Pohvala

Klijent: Pohvala
Mesto: Beograd
Godina: 2017.

Pohvala je nastala kao inicijativa aktera savremene umetničke scene okupljenih oko platforme AKUMULATOR. POHVALA se dodeljuje pojedincu za doprinos ovdašnjoj sceni savremene vizuelne umetnosti, a sastoji se od novčanog iznosa prikupljenog različitim a(u)kcijama ili donacijama koje iniciraju svi zainteresovani. Proto sarađuje sa timom organizacije Pohvale u izradi elemenata korišćenih na promociji nagrade.

Fotografije: Luka Knežević Strika