Menu

Relog Media

Klijent: Relog Media
Mesto: Beograd
Godina: 2019.

Proto radionica radila je na opremanju scenografije studija Relog Media u Hotelu Jugoslavija.