Menu

Superste – Projektna klinika

Klijent: Superste
Mesto: Beograd
Godina: 2018.

Za potrebe projekta Superste – Projektna klinika Erste Banke Beograd izradili smo predmete za ukrašavanje enterijera i korišćenje za promociju tokom takmičenja održanog početkom novembra 2018.