Izložba Marine Abramović

Izložba Marine Abramović

U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu u periodu od septembra 2019. do januara 2020. godine održana je velika izložba umetnice Marine Abramović. Proto radionica je radila na kompletnoj postavci izložbe u sraadnji sa timom MSUB i umetnice Marine Abramović.

category

date