Minor

Minor

Reklame u različitim oblicima na fasadi prodajnog objekta kompanije “Minor”. Od štampe na plastificiranoj ceradi do svetlećeg lightboxa dovoljno velikog da ga svi vide.

category

date