Relog Media

Relog Media

Proto radionica radila je na izradi elementa delova novog studija Relog Media, od reklame većih dimenzija na fasadi zgrade u kojoj se Relog Media nalazi do svetlećih elemnata u samom studiju.

category

date