Zaokret

Zaokret

Zimsko ulepšavanje kafea Zaokret u Beogradu po dizajnu Monike Lang, izrada i montaža. Rađene su folije na prozorima i svetleća reklama na ulazu u kafe.

category

date